POLITICA în domeniul Calităţii şi Mediului

Noi, SC STIL CLEANING 2002 SRL, dorim sa ne îmbunătăţim continuu performanţele prin controlul impactului activităţilor noastre de curatenie civila si industriala. Urmărim întărirea imaginii pin calitatea serviciilor oferite şi a preţurilor competitive practicate, în condiţiile satisfacerii cerinţelor clienţilor, asigurând servicii de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate şi mediul înconjurător.

 

În acest scop ne angajăm să:

 

§  aplicăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacţia necesităţilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;

§  stabilim obiective privind calitatea serviciilor noastre pe care o măsuram, monitorizăm, evaluăm şi o menţinem;

§  implicăm furnizorii organizaţiei în respectarea Politicii referitoare la calitate-mediu, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte cerinţele noastre privind calitatea serviciilor şi modul de menţinere sub control al aspectelor semnificative de mediu în amplasamentul SC STIL CLEANING 2002 SRL;

§  sa evoluăm în mod regulat şi să îmbunătăţim continuu interfeţele cu angajaţii şi autorităţile, prin care comunicăm politica, obiectivele şi performanţele activităţilor noastre;

§  asigurăm creşterea continua a satisfacţiei clienţilor prin oferirea de servicii cu un grad înalt de inovare a calităţii;

§  măsuram, monitorizăm, evaluăm şi îmbunătăţim continuu performantele de mediu;

§  prevenim poluarea mediului protejând mediul înconjurător, în principal prin reducerea atât a emisiilor cat şi a utilizării resurselor naturale neregenerabile, creşterea gradului de recuperare materiala şi energetica a deşeurilor şi reabilitării mediului.

Aceasta politică sta la baza unui sistem de management integrat calitate-mediu al cărui obiectiv este îmbunătăţirea continuă a performantei calităţii şi mediului (monitorizate prin reprezentantul managementului pentru calitate şi mediu) şi se îndeplineşte prin participarea activa a fiecărui angajat indiferent de poziţia deţinută de acesta în organizaţie.

 

Director General

Narcisa Camelia CHOMA